Homo Ecologicus
per una cultura de la sostenibilitat
                    
[Exhibition catalogue]
Editor: Oriol Pibernat
Publisher: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Barcelona, Spain
Year: 1996
Associated Exhibition:
Homo Ecologicus, Fundació Joan Miró, Barcelona