Homo Ecologicus
per una cultura de la sostenibilitat


[Exhibition catalogue]
Editor: Oriol Pibernat
Publisher: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Barcelona, Spain


Year: 1996


Associated Exhibition:
Homo Ecologicus, Fundació Joan Miró, Barcelona